Tichodroma 33 (2021)

Pôvodné práce
  • Shurulinkov P., Ralev A., Tzvetkov P., Valchev K., Daskalova G., Arangelov S., Kolchagov R., Hristov I. & Dimov P.: Ohrozené vtáky pralesov v Národnom parku Pirin, JV Bulharsko: habitatové preferencie, rozšírenie a veľkosť populácií v rokoch 2001-2019


Krátke správy

  • Flajs T.: Výskyt sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v lesoch NP Malá Fatra (severozápadné Slovensko)

Ostatné© SOS/BirdLife Slovensko