35


Vtáčie spoločenstvá lužného lesa Ostrovné lúčky

(viac v archíve)
© SOS/BirdLife Slovensko