Ohrozené vtáky pralesov v Národnom parku Pirin, Bulharsko
Sova dlhochvostá v lesoch NP Malá Fatra

(viac v archíve)
© SOS/BirdLife Slovensko