Vedúci redaktor

Anton Krištín (Zvolen)

Výkonný redaktor
Benjamín Jarčuška (Zvolen)

Adresa redakcie
Časopis Tichodroma
Ústav ekológie lesa SAV
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
tichodroma@ife.sk


Redakčná rada

Michal Baláž (Ružomberok)
Alžbeta Darolová (Bratislava)

Dušan Karaska (Námestovo)
Ľudovít Kocian (Bratislava)
Martin Korňan (Zvolen)
Peter Lešo (Zvolen)

Jozef Ridzoň (Bratislava)
Lucia Rubáčová (Turčoková) (Bratislava)
Andrej Stollmann (Hurbanovo)


© SOS/BirdLife Slovensko (2009–2013)