Časopis Tichodroma [ISSN 2644-4992 (online), ISSN 1337-026X (print)] vydávajú Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza v licencii Open Access (CC BY-NC 4.0) jedenkrát ročne a uverejňuje pôvodné ornitologické články, krátke správy, rešerše, fóra a tiež personálie
v slovenčine, češtine alebo angličtine. Rukopisy prechádzajú recenzným pokračovaním.
Práce publikované v časopise sú evidované medzinárodných databázach Scopus (od 2019), DOAJ, Zoological Record
a ornitologickom referenčnom časopise Recent Ornithological Literature.© SOS/BirdLife Slovakiax