Tichodroma 33 (2021): 55–57. DOI: 10.31577/tichodroma.2021.33.4


Krátka správa / Short communication

 

Prvý záznam hrdličky stepnej (Streptopelia orientalis) na Slovensku
The first record of the Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) in Slovakia


Peter KRIŠOVSKÝ
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, Slovakia; e-mail:
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

Peter KRIŠOVSKÝ SNR
Murgašova 6, 083 01 Sabinov, Slovakia

Abstract. Oriental turtle dove (Streptopelia orientalis) breeds in Asia from Ural to Japan, until recently it is regarded as a rare vagrant to the Western Palearctic. The species was recorded for the first time in Slovakia – one specimen was observed in the town of Sabinov, eastern Slovakia, on February 9, 2014.

Key words: Oriental turtle dove, Streptopelia orientalis, first record, Slovakia
Citácia / Cite as
Krišovský P. & Krišovský P.: Prvý záznam hrdličky stepnej (Streptopelia orientalis) na Slovensku. Tichodroma 33: 55–57. DOI: 10.31577/tichodroma.2021.33.4This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License© SOS/BirdLife Slovensko