Tichodroma 35 (2023):  DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.3


Pôvodná práca / Original paper
 

Výsledky sčítania zimujúcich vodných vtákov na Slovensku v rokoch 2019 až 2022

Results of the winter waterbird census in Slovakia in 2019–2022


Michal BALÁŽ


Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Slovensko; e-mail: miso.balaz@gmail.com

Jozef RIDZOŇ

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, Slovensko


Dušan KARASKA

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica, Slovensko

Ján TOPERCER

Zelená 10616/3, 036 08 Martin-Priekopa, Slovensko

Matej REPEL

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, SlovenskoAbstract: A total of 75 (59–69 annually) waterbird species with 129 541–166 543 ( =146 567) individuals were recorded during the January censuses in 2019–2022 in Slovakia. There were found no significant differences in species richness between the years. The most abundant species were Anas platyrhynchos (44.5–53.9% of all registered birds), Anser albifrons (6.8–17.7%) and Aythya fuligula (8.8–10.8%). A. platyrhynchos and A. fuligula were also the species with the lowest interannual variability in the number of individuals recorded. On the other hand, Calidris alpina, C. minuta, Cygnus columbianus, Hydrocoloeus minutus and Numenius arquata were registered only in one year, and C. minuta and C. columbianus were recorded for the first time in Slovakia in January. The overall wintering waterbird assemblage can be considered stable in terms of bird numbers in 2019–2022. However, several species (Aix galericulata, A. sponsa, Alopochen aegyptiaca, Mareca penelope and M. strepera) showed an increase in wintering individuals.

Key words: International Waterbird Census, wetlands, population trends, Central Europe


Citácia / Cite as
Baláž M., Ridzoň J., Karaska D., Topercer J. & Repel M. 2023: Výsledky sčítania zimujúcich vodných vtákov na Slovensku v rokoch 2019 až 2022. Tichodroma 35:  DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.3This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License© SOS/BirdLife Slovensko