Tichodroma 35 (2023) DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.6


Ostatné / Others
 

Ohliadnutie sa za polstoročnicou Dušana Kerestúra

Looking back at Dušan Kerestúr´s half-centuryMarian MOJŽIŠCitácia / Cite as
Mojžiš M. 2023: Ohliadnutie sa za polstoročnicou Dušana Kerestúra. Tichodroma 35:  DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.6This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License© SOS/BirdLife Slovensko