Tichodroma 35 (2023) DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.10


Ostatné / Others
 

Prehžad krúžkovania vtákov na Slovensku za rok 2022

Bird-ringing results in Slovakia in 2022Michal JENČO & Matej REPEL

Slovenská ornitologická spoločnos/BirdLife Slovensko, Krúžkovacia centrála, Námestie osloboditežov 1, 071 01 Michalovce, Slovensko; kruzkysk@gmail.com


Abstract.
In 2022, 53 ringers ringed altogether 73 148 birds, what is the highest number of ringed birds till now in Slovakia. Of them only 6 437 were ringed the nestlings. Altogether 153 species were ringed. The five most numerous ringed species were Great Tit (Parus major, 8 960 ind.), Blackcap (Sylvia atricapilla, 7 652 individuals), Barn Swallow (Hirundo rustica, 6 809 ind.), European Robin (Erithacus rubecula, 6 032 ind.) and Blue Tit (Cyanistes caeruleus, 5 330 ind.). Altogether 660 abroad recoveries were registered, out of them were 260 individuals ringed abroad and re-trapped in Slovakia, and 400 individuals ringed in Slovakia re-trapped abroad.

 

Key words: bird ringing, recoveries, colour bandingCitácia / Cite as
Jenčo M. & Repel M. 2023: Prehžad krúžkovania vtákov na Slovensku za rok 2022. Tichodroma 35:  DOI: 10.31577/tichodroma.2023.35.10This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseŠ SOS/BirdLife Slovensko