Tichodroma 31 (2019) Online First

Pôvodné práce

Krátke správy

Ostatné Abstrakty a plné texty

Prvé dokumentované hniezdenie  trasochvosta žltého severského (Motacilla flava thunbergi) na Slovensku
First documented breeding of the Western Yellow Wagtail (Motacilla flava thunbergi) in Slovakia

Ján KOČÍ

Sherrera 36, SK-921 01 Piešťany, Slovensko; e-mail: jan.koci@centrum.sk

Abstract. First documented and successful breeding of the Western Yellow Wagtail (Motacilla flava thunbergi) was documented in an abandoned field near Piešťany in western Slovakia in June–July 2016. Altogether four nestlings fledged on July 5, 2016. Breeding and all the observations of Motacilla flava in the study area are described.

Key words: Western Yellow Wagtail, distribution, breeding, SlovakiaKorňan M.: Najvýznamnejšie európske stretnutie ornitológov: 12. kongres Európskej únie ornitológov

© SOS/BirdLife Slovensko (2009–2013)