Tichodroma 30 (2018)

Pôvodné práce

Krátke správy


Ostatné Abstrakty a plné texty

Distribúcia a hustota výra skalného (Bubo bubo) v Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline (západné Slovensko) v rokoch 2013 – 2017
Distribution and density of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) in the Nitrianska pahorkatina Hills and the Hornonitrianska kotlina Basin (W Slovakia) in 2013–2017

Ladislav ŠNÍRER, Stanislav HARVANČÍK & Andrej DÚBRAVSKÝ

Horská 1314/42, 95806 Partizánske, Slovensko; e-mail: snirer@pobox.sk
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra, Slovensko
Strojárenská 198, 95801 Partizánske, Slovensko

Abstract: Breeding population of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) is localized mainly in marginal parts and foothills of Tribeč Mts., Považský Inovec Mts. and Strážovské vrchy Mts. In 2013–2017 we checked 72 sites (in study area 1440 km2) and found 30 breeding pairs (i.e. density 2.1 pairs/ 100 km2. Altogether we recorded 81 breeding attempts, of them 57 successful and 118 chicks (11 nests with 1 chick, 32 with 2, 13 with 3 a 1 with 4 chicks). We analysed distribution and density of nests according to habitats (abandoned stone quarries, active stone quarries, rocky slopes, tree nests in forest, buildings). The abandoned stone pits was the best habitat (in the sense of chick number; 45 successful nests of 59 nests = 76.3%), when 91 chicks fledged (77.1% of all fledged chicks). Based on this study we can conclude that the population was stable within the study period.

Key words: breeding, owls, habitats, distribution, density, PonitriePočetnosť zimujúcich vodných vtákov na severe Slovenska počas januárov 2014 – 2018
The number of wintering waterbirds in northern Slovakia in Januaries 2014–2018

Michal BALÁŽ, Dušan KARASKA, Matej REPEL

Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko; e-mail: michal.balaz@ku.sk
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo, Slovensko; e-mail: dusan.karaska@sopsr.sk
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, Slovensko; e-mail: repel@vtaky.sk

Abstract. The structure of wintering waterbird assemblages is highly affected by the temperature. Wintering birds are not able to find enough food during the cold winters and they have to migrate to areas with better conditions. During the Januaries 2014–2018 44 (yearly 23–34) water bird species were registered in three regions of Northern Slovakia. The overall number of wintering birds ranged from 9125 to 12,639. There was found the significant impact of the temperature on the number of diving ducks. Mainly the Common Merganser and the Common Goldeneye significantly increased their numbers in winters with lower temperature. The most prominent influence between temperature and the number of wintering birds was found in last two Januaries (2017 and 2018) which were significantly different in average temperature. January 2017 was about 8.5 °C colder than January 2018 and many wintering localities were frozen. Despite this fact the number of wintering birds in 2017 was higher than in 2018. However, the number of species has decreased in 2017. The most of the differences were caused by the changing numbers of diving ducks which had to leave traditional wintering sites in northern parts of Europe during cold winter of 2017.

Key words: abundance, dominance, Aythya fuligula, Mergus merganser, Bucephala clangulaKronika – Za Oldřichom SuchánkomKronika – Spomienka na Mariana Krchniaka

© SOS/BirdLife Slovensko (2009–2013)