Tichodroma 29 (2017)

Pôvodné práce

Krátke správy


Ostatné
Abstrakty a plné texty


Revízia historických literárnych údajov o hniezdení svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia) pri Bratislave
Revision of the historical literature records on the Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) breeding near Bratislava

Peter RÁC

Lermontovova 4, 811 05 Bratislava, Slovensko

Abstract. Data on the Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) breeding from 1885 and 1886 was
corrected as the breeding of Locustella fluviatilis using relevant references.

Key words: Locustella naevia, Locustella fluviatilis, breeding, Bratislava, DanubeTrnka A.: Recenzia: Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen K. & Stokke B. G. 2017: The Cuckoo. The Uninvited Guest
© SOS/BirdLife Slovensko (2009–2013)